DevOps як послуга 


DevOps-as-a-Service (DaaS) дозволяє вам скористатися перевагами делегування всіх супутніх завдань, управління та обслуговування системи професійній DevOps-компанії та її інженерам, таким чином, відкриваючи можливість для розробників зосередитися на вдосконаленні продукту та впровадженні нових функцій.


Зв'яжіться з нами

 

Сертифікати та визнання команди

Наші співробітники мають підтверджену експертизу в найрізноманітніших технологіях.

aws
absible
doker
Linux
kubernetes


 

Як це працює

Планування і вимірювання

Ми є провідною фірмою, що забезпечує якість та цінність. Наші фахівці мають більш ніж 5-річний досвід роботи у сфері

Розробка та тестування

Наші менеджери завжди готові відповісти на ваші запитання. Ви можете телефонувати нам у вихідні та вночі.

Випуск та розгортання

Наша компанія працює за принципом індивідуального підходу до кожного клієнта.

Моніторинг та оптимізація

Ми аналізуємо ваші поточні системи моніторингу та рекомендуємо зміни і впровадження найкращих практик, щоб ви одразу знали, що не так, і мали інформацію, необхідну для їх виправлення.

Що ми пропонуємо

Ми підтримуємо наших клієнтів за такими основними принципами, але не обмежуючись ними  

Dev Ops Підтримка

Оцінка та аудит DevOps Впровадження DevOps з нуля - дорожня карта та розробка стратегії DevOps-консалтинг Управління релізами

Хмарні сервіси

Оцінка готовності хмари Хмарна міграція Керовані хмарні сервіси 

Проектування архітектури інфраструктури

Проектування архітектури мікросервісів Консультації з мікросервісів. Дизайн мережі доставки контенту (CDN)

Безпека

Автоматизація інфраструктури Інфраструктура як реалізація коду в хмарі Інфраструктура як локальна реалізація коду

CI/CD

Реалізація безперервної інтеграції (CI). Реалізація безперервної доставки (CD). CI/CD консалтинг

Створення інфраструктури як коду (IAAC)

Автоматизація інфраструктури Інфраструктура як реалізація коду в хмарі Інфраструктура як локальна реалізація коду

Оркестровка контейнера

Оркестровка контейнера Послуги з управління контейнерами Оцінка та зміцнення безпеки Керовані служби Kubernetes

Керування журналами та моніторинг

Управління журналом Моніторинг. Звітність Сповіщення

 

Ми допомагаємо нашим корпоративним клієнтам досягти їхніх бізнес-цілей, підтримуючи створення гнучкої архітектури та розробляючи споживчі точки дотику для все більшої кількості складних випадків використання

Про Dev Ops сервіси

Проектування архітектури хмарної інфраструктури - це процес планування та реалізації інфраструктури для середовища хмарних обчислень. Сюди входить проектування апаратного та програмного забезпечення, мереж та інших компонентів, необхідних для підтримки розгортання та роботи додатків і сервісів у хмарі.

При проектуванні архітектури хмарної інфраструктури важливо враховувати такі фактори, як бажаний рівень масштабованості, продуктивності, безпеки та економічної ефективності, а також специфічні вимоги додатків і сервісів, що розгортаються в хмарі.

Процес проектування зазвичай включає вибір відповідної моделі хмарних обчислень (наприклад, публічної, приватної або гібридної хмари), а також базових компонентів інфраструктури та технологій, які будуть використовуватися (наприклад, віртуальні машини, контейнери, системи зберігання даних та мережеві конфігурації).

Існують різні інструменти та засоби, які можуть бути використані для підтримки процесу проектування архітектури хмарної інфраструктури, в тому числі:

● Фреймворки хмарної архітектури: Вони надають набір рекомендацій та найкращих практик для проектування та впровадження архітектур хмарної інфраструктури. Приклади включають AWS Well-Architected Framework та Cloud Native Computing Foundation (CNCF) Cloud Native Landscape.
● Інструменти автоматизації хмарної інфраструктури: Уможливлюють автоматичне забезпечення та управління ресурсами хмарної інфраструктури, такими як віртуальні машини, системи зберігання даних та мережеві конфігурації. Приклади включають Terraform, CloudFormation та Ansible.
● Інструменти моніторингу та управління хмарною інфраструктурою: Дозволяють організаціям контролювати продуктивність і доступність ресурсів хмарної інфраструктури та керувати ними. Приклади включають CloudWatch, New Relic та Datadog.
● Інструменти хмарної безпеки: Вони допомагають організаціям убезпечити свою хмарну інфраструктуру та захиститися від таких загроз, як витік даних і кібератаки. Приклади включають CloudTrail, CloudHSM та AWS Shield.

Управління інфраструктурою стосується процесу планування, організації та контролю роботи та обслуговування інфраструктури організації. Це включає апаратне забезпечення, програмне забезпечення, мережеві та інші компоненти, які підтримують розгортання та роботу програм і служб.

Існують різні інструменти та засоби, які можна використовувати для підтримки управління інфраструктурою, в т.ч:

● Configuration management tools: These allow organizations to automate the process of deploying, configuring, and managing infrastructure resources. Examples include Ansible, Terraform, Helm
● Monitoring and management tools: These enable organizations to monitor the performance and availability of their infrastructure resources, and take corrective action if necessary. Examples include CloudWatch, New Relic, and Datadog.
● Service desk and incident management tools: These allow organizations to manage and track incidents and issues that arise in their infrastructure, and to resolve them in a timely and efficient manner. Examples include ServiceNow or PagerDuty.
● Change management tools: These enable organizations to track and control changes to their infrastructure, ensuring that they are implemented in a controlled and consistent manner. Examples include JIRA and ServiceNow.

Operational management refers to the process of managing the day-to-day activities and processes that are necessary for an organization to function effectively. This includes activities such as planning and scheduling work, coordinating resources, monitoring performance, and controlling costs.

There are various instruments and tools that can be used to support operational management, including:

● Project management tools: These allow organizations to plan, track, and manage projects, including setting goals, defining tasks, and allocating resources. Examples include Jira, Trello, and Microsoft Project.
● Collaboration and communication tools: These enable teams to communicate and collaborate effectively, regardless of location. Examples include Slack, Microsoft Teams, and Zoom.
● Resource scheduling and planning tools: These help organizations schedule and plan the use of resources such as staff, equipment, and facilities. Examples include Google Calendar, MS Outlook.
● Performance monitoring and management tools: These allow organizations to track and monitor the performance of their operations, and identify areas for improvement. Examples include Datadog, New Relic, and CloudWatch.

Infrastructure monitoring refers to the process of continuously monitoring the performance and availability of an organization's infrastructure. This includes the hardware, software, networking, and other components that support the deployment and operation of applications and services.

There are various instruments and tools that can be used to support infrastructure monitoring, including:

● Network monitoring tools: These allow organizations to monitor the performance and availability of their network infrastructure, including routers, switches, and other networking devices. Examples include Nagios, and Zabbix.
● Server monitoring tools: These enable organizations to monitor the performance and availability of their servers, including CPU utilization, memory usage, and disk space. Examples include Datadog, New Relic, and CloudWatch.
● Application performance monitoring (APM) tools: These help organizations monitor the performance of their applications, including response times, error rates, and other metrics. Examples include New Relic, AppDynamics, and Dynatrace.
● Storage monitoring tools: These allow organizations to monitor the performance and availability of their storage systems, including disk space, I/O performance, and other metrics. Examples include CloudWatch, Datadog, and Splunk.
● Database monitoring tools: These enable organizations to monitor the performance and availability of their databases, including query response times, CPU utilization, and other metrics. Examples include Datadog, New Relic, and CloudWatch.

Incident management refers to the process of identifying, triaging, and resolving incidents that occur in an organization's infrastructure. An incident is an event that disrupts or threatens to disrupt the normal operation of the infrastructure.

There are various instruments and tools that can be used to support incident management, including:

● Incident management software: These allow organizations to track and manage incidents, including assigning tasks, setting priorities, and tracking progress. Examples include ServiceNow and JIRA.
● Monitoring and alerting tools: These enable organizations to detect and alert on incidents as they occur, allowing them to respond quickly and minimize the impact. Examples include CloudWatch, Datadog, and New Relic.
● Root cause analysis tools: These help organizations identify the underlying cause of incidents, so that they can take steps to prevent similar incidents from occurring in the future. Examples include PagerDuty and AppDynamics.
● Collaboration and communication tools: These enable teams to communicate and collaborate effectively, regardless of location. Examples include Slack, Microsoft Teams, and Zoom.
● Knowledge management tools: These allow organizations to capture and share knowledge about incident resolution and best practices, so that they can improve their incident management processes over time. Examples include Confluence and SharePoint..

Capacity management is the process of planning, coordinating, and controlling the use of an organization's resources, including hardware, software, networking, and other components, to ensure that they meet the current and future needs of the organization.

There are various instruments and tools that can be used to support capacity management, including:

● Capacity planning tools: These allow organizations to forecast and plan for future capacity needs, based on factors such as expected growth, workload patterns, and resource utilization. Examples include HPE Capacity Planner and SolarWinds.
● Resource scheduling and planning tools: These help organizations schedule and plan the use of resources such as staff, equipment, and facilities. Examples include Google Calendar, Asana, and Resource Guru.
● Performance monitoring and management tools: These allow organizations to track and monitor the performance of their infrastructure, and identify areas for improvement. Examples include Datadog, New Relic, and CloudWatch.
● Resource utilization and capacity forecasting tools: These help organizations forecast resource utilization and capacity needs based on historical data and trends. Examples include Google Cloud's BigQuery and Amazon Web Services' (AWS) Auto Scaling..

Process implementation refers to the process of introducing and implementing a new process or procedure within an organization. This can involve designing the process, communicating the details to stakeholders, training employees, and integrating the process into the organization's existing systems and procedures.

Process implementation is often an important part of organizational change management, as it helps to ensure that new processes are introduced smoothly and effectively, without disrupting existing operations.

There are several key steps involved in process implementation, including:

● Defining the process: This involves identifying the purpose of the process, the steps involved, and the resources and inputs required.
● Communicating the process: This involves clearly communicating the details of the process to all relevant stakeholders, including employees, customers, and other stakeholders.
● Training employees: This involves providing employees with the knowledge and skills they need to effectively carry out the process.
● Testing the process: This involves conducting a trial run of the process to ensure that it is working as intended, and to identify any issues or improvements that may be needed.
● Implementing the process: This involves integrating the process into the organization's existing systems and procedures, and making any necessary changes to ensure its smooth operation.

Управління доступністю в хмарних розробках стосується процесу забезпечення того, щоб програми та служби організації були доступними та доступними для користувачів у разі потреби. Це особливо важливо в середовищі хмарних обчислень, де доступ до програм і послуг часто здійснюється через Інтернет.

There are several key considerations in availability management in cloud development, including:

● Network availability: This refers to the availability of the network infrastructure that supports the deployment and operation of applications and services on the cloud. This includes routers, switches, and other networking devices, as well as the internet connection itself.
● System availability: This refers to the availability of the hardware and software systems that support the deployment and operation of applications and services on the cloud. This includes servers, storage systems, and other infrastructure components.
● Data availability: This refers to the availability and accessibility of data that is used by applications and services on the cloud. This includes data stored in databases, object storage systems, and other storage systems.
To ensure availability in cloud development, organizations may need to implement a variety of measures, such as:
● Redundancy and failover: This involves implementing redundant infrastructure components and systems, so that if one component fails, another can take over.
● Load balancing: This involves distributing incoming traffic across multiple servers or infrastructure components, to ensure that the load is evenly balanced and that applications and services remain available.
● Monitoring and alerting: This involves continuously monitoring the performance and availability of applications and services, and alerting on any issues or disruptions that may occur.
● Disaster recovery: This involves implementing a plan to restore applications and services in the event of a disaster or major disruption.

Release management is the process of coordinating, planning, and controlling the rollout of new releases of software and other applications and services. This involves testing and verifying the functionality and stability of new releases, as well as coordinating the deployment of the releases to production environments.

There are various instruments and tools that can be used to support release management, including:

● Version control systems: These allow organizations to track and manage changes to software code and other assets, and to collaborate with team members on development projects. Examples include Git.
● Continuous integration/continuous deployment (CI/CD) tools: These enable organizations to automate the process of building, testing, and deploying code changes, enabling them to quickly and easily release new features and updates. Examples include Jenkins, GitLabCI, GitHub Actions, Bitbucket pipelines, Azure DevOps, and AWS CodePipeline.
● Test management tools: These help organizations plan, coordinate, and track testing activities, including functional testing, regression testing, and performance testing. Examples include TestRail.
● Release management software: These allow organizations to track and manage the release process, including scheduling releases, coordinating deployment activities, and tracking progress. Examples include JIRA and ServiceNow.
● Deployment automation tools: These enable organizations to automate the process of deploying new releases to production.

Security management in the cloud refers to the process of ensuring the security and integrity of applications, data, and infrastructure in a cloud computing environment. This includes protecting against threats such as data breaches, cyber attacks, and unauthorized access.

There are various instruments and tools that can be used to support security management in the cloud, including:

● Identity and access management (IAM) tools: These enable organizations to manage and control user access to cloud resources, including authentication, authorization, and role-based access controls. Examples include AWS IAM and Google Cloud Identity.
● Data protection tools: These help organizations protect the confidentiality, integrity, and availability of data stored in the cloud. This can include encryption tools, backup and recovery solutions, and disaster recovery planning tools. Examples include AWS KMS and Google Cloud's Cloud Key Management Service.
● Network security tools: These enable organizations to secure the network infrastructure that supports the deployment and operation of applications and services on the cloud. This can include firewalls, intrusion detection and prevention systems, and other security controls. Examples include AWS Security Hub, CloudFlare, and Google Cloud's Cloud Armor.
● Compliance tools: These help organizations ensure that their cloud deployment and operations comply with relevant laws, regulations, and industry standards. This can include tools for data governance, data privacy, and data retention. Examples include AWS Compliance Center and Google Cloud's Compliance and Security Center.
● Security information and event management (SIEM) tools: These enable organizations to monitor and analyze security-related events and data, and to identify and respond to potential threats in real-time. Examples include Splunk and LogRhythm.

Cost optimization in the cloud refers to the process of minimizing the cost of using cloud computing resources, while still meeting the organization's business and technical needs. This can involve finding ways to reduce the cost of cloud infrastructure, optimizing the use of resources, and leveraging cost-saving features and services offered by cloud providers.

There are various instruments and tools that can be used to support cost optimization in the cloud, including:

● Cost management and optimization tools: These enable organizations to track and monitor their cloud spend, identify areas for cost optimization, and implement cost-saving measures. Examples include AWS Cost Explorer, Google Cloud's Cost Management, and Cloudability.
● Resource optimization tools: These help organizations optimize the use of their cloud resources, through techniques such as consolidation, virtualization, and resource pooling. Examples include VMware vSphere and Microsoft Hyper-V.
● Auto scaling tools: These enable organizations to automatically scale their cloud resources up or down based on demand, helping to optimize cost and performance. Examples include AWS Auto Scaling and Google Cloud's Autoscaling.
● Spot instances: These allow organizations to bid on spare compute capacity, providing the opportunity to save up to 90% on their cloud infrastructure costs. AWS and Google Cloud both offer spot instances.
● Resource tagging: This involves assigning tags to cloud resources, which can help organizations track and allocate costs, and identify resources that are not being used efficiently. AWS and Google Cloud both support resource tagging.

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Ми можемо зробити більше ніж ви очікуєте

 


Будемо на зв'язку

Thank You

Our team will message you back as soon as possible.
In the meantime we invite you to visit our веб-сайт.